Przejdź do treści strony Przejdź do menu

Historia Szpitala

  Pierwsze wzmianki o "Hospitalu" w Białej (Bela) pochodzą z 1633 roku. Z krótkiego opisu wynika, że szpital był utrzymywany przez fundację Bractwa Maryjnego, którą założył Johann Scintilla z Ołomuńca. Kolejna notatka o "Hospitalu" pochodzi z 1671 roku. Wynika z niej, że na górce przy Bramie Nyskiej, w drewnianym budynku znajdowało się 10 łożek dla chorych. Z 1743 r. pochodzi wzmianka o lazarecie położonym obok Wieży Kijów. Hrabia Rudolf Matuschka sprowadził z Wrocławia brata Profusa Martini, który opiekował się chorymi.

  W XIX w. miasteczko Biała (Zulz) liczyło ok. 4.000 mieszkańców. W 1868 r. proboszcz bialskiej parafii ks. A. Ernst sprowadził do Białej siostry ze Zgromadzenia Zakonnego Św. Elżbiety (Szare Siostry). Magistrat i ojcowie miasta chętnie udostępnili im mieszkanie w szpitalu św. Rocha. Siostry podjęły pielęgnacje chorych.I dzisiaj wśród usługujących chorym spotkać można siostry Elżbietanki.

Szpital-His.jpeg

1.jpeg2.jpeg3.jpeg4.jpeg

  W 1895 r. rozpoczęto budowę nowego szpitala. Grunt pod budowę, ofiarował proboszcz bialskiej parafii
ks. C. Bartelmus. Burmistrz miasta A. Badura zobowiązał mieszkańców do bezpłatnego zwożenia materiałów budowlanych, a rzemieślników do nieodpłatnej pomocy przy budowie szpitala. Planowano koszty budowy na 45.500 marek, rzeczywiste wydatki wyniosły jednak 116.236 marek. Były to fundusze powiatowe, dlatego starosta prudnicki von Sydow zastrzegł nazwę - Szpital Powiatowy. Uroczyste otwarcie odbyło się w sierpniu 1896 r. Dyrektorem został
dr Reichel.

Szpital-Historia.jpeg

Do 1953 r. Szpital funkcjonował jak Powiatowy.

W latach 1953-1972 był samodzielnym Szpitalem Rejonowym, od 1972 do 1992 wchodził w skład ZOZ w Prudniku.

W latach 1992-1998 funkcjonował dzięki opodatkowaniu się mieszkańców gminy i podlegał UMiG w Białej.
Od 1.01.1999 Szpital jest Samodzielnym Publicznym Zakładem należącym do Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Od 2000 roku szpital posiada certyfikat jakości Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a od 2005 roku także certyfikaty jakości ISO 14001 i ISO 9001:2000 firmy Det Norske Veritas.

SzpitalPanorama.jpeg


Pomagać ludziom odzyskać zdrowie
- taka była w przeszłości i taka jest obecnie misja Szpitala w Białej -