Przejdź do treści strony Przejdź do menu

Środowisko

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1173), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Zespół Opieki Zdrowotnej
Szpital im Św. Elżbiety

ul. Moniuszki 8
48 -210 Biała

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  1. Tomograf UCT 760 Firmy United Imaging Healthcare – Decyzjanr 43/2021

z dnia  6 lipca 2021 

  1. Aparat Rtg Duo Diagnostfirmy Philips- Decyzja nr 34/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r.

  1. Pracownia rentgenowska
  2. Modułowa Pracownia Tomografii Komputerowej

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

  1. Decyzja nr 33/2018 z dnia 18-06-2018-Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  1. Decyzja nr 42/2021 z dnia 06-07-2021-Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek dozymetrów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

W dniu  15-05-2018   przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg  Duo Diagnost firmy Phlips, a w dniu

08 -06-2021 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół tomografu   uCT firmy United Imaging Healthcare podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Biała 16.04.2024