Przejdź do treści strony Przejdź do menu

RODO

Informacja dla Pacjenta dot. Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej "RODO", informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@szpitalbiala.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego   rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i inne podmioty współpracujące;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z innymi ustawami dotyczącymi działalności leczniczej;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa;


Monitoring:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała;
2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki;