Przejdź do treści strony Przejdź do menu

Zakup sprzętu do Endoskopii


Logo.jpeg

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

Nr RPOP.10.01.01-16-0008/19

Tytuł projektu to:
"Zakup nowoczesnego toru wizyjnego z opcją wykorzystania wąskiej wiązki światła w rozdzielczości HDTV umożliwiający wczesne wykrywanie zmian nowotworowych w przewodzie pokarmowym"

Całkowity koszt projektu: 1 040 549,14, kwota wsparcia na poziomie 79,65% tj. 828 785,91

Celem projektu jest zakup:
1. Środki ochrony osobistej,
2. Sprzęt:
   - Respirator Weinmann Medumat Easy CPR,
   - Centrala do monitorowania pacjentów w stanie zagrożenia życia z 4-ema monitorami,
   - Skaner naczyń krwionośnych do ułatwienia wkłuć obwodowych u chorych krytycznych,
   - Aparat do EKG,
   - Aparat do szybkiego tłoczenia płynów,
   - Myjnia endoskopowa,
   - Dozownik do tlenu,
   - Koncentrator tlenu,
   - Łóżko OIOM z materacem,
   - Materace p/odleżynowe,
   - Pulsoksymetr,
   - Termometry do pomiaru ciała,
   - Aparat do dekontaminacji pomieszczeń,
   - Zestaw do wkłuć centralnych,
   - Dozownik do dezynfekcji,
   - Stacja dezynfekcyjno-pomiarowa,
   - Pompa infuzyjna,
   - Kolonoskop,
   - Gastroskop,