Przejdź do treści strony Przejdź do menu

Oddział Kardiologiczny Niewydolności Serca

Telefon kontaktowy na Oddział Kardiologiczny Niewydolności Serca:

+48 774 388 566

Oddział Kardiologiczny Niewydolności Serca dysponuje 23 łóżkami zwykłymi oraz 4-osobową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażoną w nowoczesną aparaturę monitorującą.

Oddział rocznie leczy około 1500 pacjentów!

Zapewniamy całodobową opiekę lekarsko - pielęgniarską zarówno w stanach zagrożenia życia, jak i w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia.

Ordynator:
- dr n. med. Zdzisław Juszczyk
Z-ca Ordynatora:
- dr Sebastian Stankala - lekarz specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka Oddziałowa:
- Agata Wróblewska

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym:
- ostrej i przewlekłej niewydolności serca,
- nieinwazyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych,
- choroby niedokrwiennej serca,
- zastawkowych wad serca,
- zaburzeń rytmu i przewodzenia,
- zatorowości płucnej,
- choroby nadciśnieniowej,
- omdleń,

Posiadamy:
- pracownię zaburzeń snu z możliwością wykonania polisomnografii (PSG),
- pracownię badań czynnościowych wyposażoną w nowoczesną bieżnię do wykonywania prób wysiłkowych, w tym
  ergospirometrii,
- pracownię holterowską z automatycznymi rejestratorami, umożliwiającymi dokonywanie całodobowych zapisów EKG
  oraz pomiarów ciśnienia tętniczego,
- pracownię echokardiografii,
- skaner konfokalny,

Oddział Kardiologiczny Niewydolności Serca prowadzi leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i wykorzystaniem najnowszych możliwości terapeutycznych.

Ciągłość opieki zapewnia Szpitalna Poradnia Kardiologiczna.