Przejdź do treści strony Przejdź do menu

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

Logo.jpeg

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej realizuje zgodnie z Umową nr 116/2020 z dnia 18.12.2020 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania oraz zasad przekazywania środków finansowych i rozliczenia projektu pn.
"Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(RPOP.08.01.00-16-0034/20)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi  priorytetowej VII Integracja społeczna.

Celem projektu jest:
- zakup zestawu do dezynfekcji ścieków z oprzyrządowaniem,
- zakup sprzętu do dystrybucji tlenu,
- zakup sprzętu i wyposażenia medycznego,
- zakup środków ochrony osobistej,
- wykonanie robót budowlanych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,

Całkowita wartość projektu: 65 000 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 55 250 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 6 175 zł
Wkład własny: 3 575 zł