Przejdź do treści strony Przejdź do menu

e-Usługi

Logo.jpeg

Umowa o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji
dla Projektu wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach:
Osi priorytetowej X- Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Działanie 10.3 E-usługi publiczne
Nr RPOP.10.03.00-16-0022/17-00

Tytuł projektu to:
"Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki na terenie Województwa Opolskiego"

Całkowite koszty projektu: 6 655 779,59, kwota wsparcia na poziomie 85% tj. 5 253 152,45

Przedmiotem projektu jest w wprowadzenie e-usług w ochronie zdrowia z wykorzystaniem Wspólnej Platformy Informacyjnej (WPI).
Beneficjentami są następujące podmioty (projekt był realizowany w formule partnerstwa):
1.Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
2.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach,
3.Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
4.Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej,
5.Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
6.Zespół Szkół Medycznych w Brzegu.

W ramach prac została zakupiona i zainstalowana u wszystkich partnerów infrastruktura informatyczna umożliwiająca realizację przedsięwzięcia. Na infrastrukturę złożyły się przede wszystkim: prace w obrębie serwerowni w siedzibach wybranych Partnerów, wykonanie sieci w Szkole Medycznej w Brzegu, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i peryferyjnego. Ponadto zakupione zostało oprogramowanie. Oprócz systemu EDM i e-usług, są systemy obsługujące środowisko pracy systemu EDM (bazy danych, wirtualizacja), czy zwiększające bezpieczeństwo. Oddzielny element stanowi integracja dwustronna z platformą informatyczną zwaną Wspólną Platformą Informatyczną – skrót WPI (dedykowane konfiguracje Avatara), uwzględniająca specyfikę danego Beneficjenta. W ramach projektu zrealizowane zostały również szkolenia z zakresu EDM.