Przejdź do treści strony Przejdź do menu

O nas


WŁAŚCIWY Poziom Jakości!

Szpital św. Elżbiety w Białej od 2000 roku posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
a od 2005 roku certyfikaty ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000.

  W jednostce działa oddział wewnętrzny, na którym specjalizują się przyszli lekarze chorób wewnętrznych, oraz pododdział kardiologiczny niewydolności serca. Wykonuje się w niej pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną i internistyczną. W leczeniu chorych z niewydolnością serca lekarze wykorzystują aparat do przezskórnej kontrapulsacji. Szpital posiada także możliwość przyłóżkowego leczenia nerkozastępczego.
 Placówka wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt m.in. do wykonywania badań
endoskopowych, ultrasonograficznych, ergospirometrycznych, holterowskich.
 Badania radiologiczne wykonywane są natomiast w ucyfrowionej pracowni radiologicznej.

Zdjęcia - Zespół VIP.png
Pracownicy Szpitala św. Elżbiety w Białej

      Dyrekcja szpitala stawia jednak nie tylko na jakość sprzętu: 11 pracowników placówki uzyskało specjalizację z chorób wewnętrznych, 2 z kardiologii, 1 z reumatologii i 1 z radiologii, obroniono dwa doktoraty.
      W Urzędzie Patentowym zarejestrowano 4 wzory użytkowe oraz 1 patent. W polskiej i zagranicznej prasie naukowej opublikowano ponad 50 artykułów. Szpital uczestniczy w badaniach naukowych w ramach badań przez
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.